Ταμειακά Συστήματα, Τεχνικές Οδηγίες

Μηνιαία αναφορά τμημάτων

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

DTEC 100
ΘΕΣΗ Χ2 – Ζ2 – ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΣ – ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΡΑ –

ICS MICRO
ΜΗΔ. ΑΝΑΦ Χ – ΜΗΔΕΝ. ΣΥΝΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ*

ICS TOP
Χ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – (ΒΕΛ ΠΑΝΩ) ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ – ΜΕΤΡΗΤΑ*

SAM45 – KAINOYΡΙΕΣ 
ΘΕΣΗ Χ – (ΜΕΤΡΗΤΑ) – 3. ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑΣ (ΜΕΤΡΗΤΑ) ή 4. ΠΡΟΗΓ. ΜΗΝΑΣ

SAM45 ΠΑΛΑΙΕΣ
ΘΕΣΗ Ζ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ – 2. Ζ2 ΠΕΡΙΟΔΟΥ*

RBS
ΑΝΑΦ. ΣΤΑΤ – ΗΜΕΡ. ΠΩΛ – ΤΜΗΜ – ΤΡΕΧΩΝ ΜΗΝΑΣ – ΜΕΤΡΗΤΑ

OPALINA – 128
ΑΝΑΦ. ΣΤΑΤ – ΣΥΝΟΛΟ ΠΒΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

*(ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΥΣΤΗΡΑ)