Η alpha TEXNIKH σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας. Η εταιρία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/97), διάταξη ή σύμβαση η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και προστασία προσωπικών δεδομένων.