Ταμειακά Συστήματα, Τεχνικές Οδηγίες

Πως βγάζω – Ζ –

SAM4S ER-230EJ -> ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ζ ->ΜΕΤΡΗΤΑ ->ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ->ΜΕΤΡΗΤΑ->Ζ1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ->ΜΕΤΡΗΤΑ->ΜΕΤΡΗΤΑ->ΜΕΤΡΗΤΑ

SAM4S NR-320 ->ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ζ ->ΜΕΤΡΗΤΑ ->ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ ->ΜΕΤΡΗΤΑ->Ζ1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ->ΜΕΤΡΗΤΑ ->ΜΕΤΡΗΤΑ

ICS MICRO 
-> ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ζ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ Ζ

ICS TOP -> ΚΟΥΜΠΙ MENΟΥ-> ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ-> ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ζ-> ΜΕΤΡΗΤΑ-> ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΑ Ζ->ΜΗΔΕΝΙΚΟ Ζ-> ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΝΑΙ-> ΜΕΤΡΗΤΑ

ICS ELEGANT NET -> ΚΟΥΜΠΙ Ζ -> ΜΕΤΡΗΤΑ

WISDOR DTEC-50 -> ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -> ΒΕΛΑΚΙ ΚΑΤΩ (- +) -> ΣΥΝΟΛΟ -> Ζ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ -> ΣΥΝΟΛΟ -> ΣΥΝΟΛΟ

WISDOR DTEC-100 -> KOYMΠΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ -> ΒΕΛΑΚΙ ΚΑΤΩ (ΤΙΜΗ) -> -Ζ- -> ΜΕΤΡΗΤΑ -> Ζ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ->ΜΕΤΡΗΤΑ

ACLAS DTEC-150 -> XEIΡΙΣΤΗΣ -> ΒΕΛΑΚΙ ΚΑΤΩ (ΕΚΠΤΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ) -> ΣΥΝΟΛΟ -> -Ζ- -> ΣΥΝΟΛΟ -> Ζ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ-> ΣΥΝΟΛΟ

INFOPOS MIRKA -> ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ Ζ -> ΜΕΤΡΗΤΑ -> ΕΚΔΟΣΗ Ζ -> ΜΕΤΡΗΤΑ

INFOCARINA NET I57 ->  ΚΛΕΙΔΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ Ζ -> ΜΕΤΡΗΤΑ -> ΕΚΔΟΣΗ Ζ -> ΜΕΤΡΗΤΑ