Νέα

ISO 9001:2015

iso

Η εταιρία «ΧΑΤΖΗΣ Τ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – ALFA ΤΕΧΝΙΚΗ» έχει σχεδιάσει και υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρο τον οργανισμό και τις δραστηριότητες του που έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών του, καθώς και στην ικανοποίηση των πελατών του.